Phương pháp xem dự báo qua hướng không gian vũ trụ của đối tượng xem

Trị số xem theo cách này dùng trị số Tiên Thiên hay trị số hướng không gian Vũ trụ. Xin nhắc lại trị số này như sau: TRỊ SỐ HƯỚNG KHÔNG GIAN... Xem thêm »

Hình tượng bát quái đối tượng xem dùng trong dự đoán

1. QUÁI CÀN. Trị số là 1, Ngũ hành Kim Biểu tượng của những vật và những sự như sau: Thiên thời: trời, băng, mưa đá, hạt mưa đá. Địa lý: phương Tây... Xem thêm »

Bảng tính ngũ hành của 64 quẻ dịch dùng trong dự đoán

Bảng này cũng giúp chúng ta tra tìm quẻ mình lập là gì, bằng cách tra theo vần tên gọi quẻ, và biết được số của quẻ sau đó. Ví dụ: bạn... Xem thêm »

Các bước cơ bản để gieo quẻ kinh dịch, lập quẻ kinh dịch qua thời gian xem dự báo

Bước 1: Xây dựng mô hình dự báo hay quẻ về đối tượng. Bước này có những việc sau đây: a. Tìm Ngoại quái và Nội quái qua 4 cấp thời gian.... Xem thêm »

Phương pháp gieo quẻ qua 8 đồng tiền

Bước thứ nhất: lấy 8 đồng tiền bằng kim loại, lấy 1 đồng trong đó đem dàn giấy đỏ cả hai mặt; chuẩn bị một tấm bìa hay mảnh giấy vẽ thành 8... Xem thêm »